6 augustus 2014

Het gebiedsplan is klaar

De PvdA heeft de punten die genoemd zijn bij onze verkiezingscampagne in maart  door heel veel mensen weer horen noemen toen we met de leden van de gebiedscommissie een toer door de wijken maakten en samen op veel plekken met de bewoners in gesprek gingen. Veiligheid, kansen voor onze kinderen, inspraak, zorgen om de ouderen; allemaal punten uit het rijtje van speerputen van de Pvda in Noord. Door deze informatie te koppelen aan de door de ambtenaren voorbereide analyse met problemen en kansen in Noord is er in de gebiedscommissie in zeer korte tijd hard gewerkt om het gebiedsplan klaar te maken. Het is geen plan in beton gegoten, want we hebben de idee dat het echte werk er nu aan zit te komen.
Het is goed te merken dat de gewoonte om in actie te komen als bewoner in Noord in ieder geval volop is toegenomen. Het aantal aanvragen met bewonersinitiatieven stijgt in Noord ruim uit boven de rest van Rotterdam. De PvdA kan dus met een gerust hart verder bouwen aan haar spreerpunt van Participatie en Betrokkenheid bij de bewoners.

Het gebiedsplan zoals het nu ter goedkeuring bij de gemeenteraad ligt kunt u vinden op: http/www.rotterdam.nl/zondernoordkomtniemandthuis