Hoe zijn we het nieuwe jaar 2019 begonnen?

12 februari 2019

Januari 2019 was een maand waarin de PvdA Rotterdam veel in de media kwam. Nu de maand voorbij is, leek het ons een goed moment om terug te blikken op de highlights en deze samen te vatten.

Lokale ondernemers maken de stad

Allereerst heeft raadslid Dennis Tak een pleidooi gehouden voor lokale ondernemers. Het is hem opgevallen dat retail- en horecaondernemers te kampen hebben met plotselinge contractopzeggingen en abnormale huurverhogingen. Dit terwijl zij al jarenlang kleur geven aan hun buurten en wijken. Dennis Tak heeft dit onder de aandacht gebracht bij het stadsbestuur. Met succes! Er is een motie aangenomen om de ondernemers te helpen. Ook wil wethouder Barbara Kathmann graag goed gedrag belonen en komt met het idee dat de gemeente misschien kan investeren in gebieden waar de pandbaas met ondernemers meedenkt. Ook gaat ze in gesprek met de desbetreffende verhuurder.

Woningnood in grote steden

Fractievoorzitter Co Engberts heeft samen met de fractievoorzitters van PvdA Amsterdam, PvdA Den Haag, PvdA Utrecht en Tweede Kamerlid Henk Nijboer een opinieartikel geschreven over de woningmarkt. Hierin doen zij een oproep aan het kabinet om het stuur te pakken in de woningmarkt. Nu doet het kabinet veel te weinig, terwijl de woningmarkt op slot zit. Er zijn een aantal maatregelen nodig. Woningcorporaties moeten weer kunnen investeren, wat nu door verhogingen en heffingen niet lukt. Daarnaast moet iedereen betaalbaar kunnen wonen. Maak kopen voor starters goedkoper, bescherm mensen tegen woekerhuur en hou de huurprijzen redelijk en gereguleerd. We gunnen iedereen een plek in onze stad!

Tweedeling in onderwijs

Samen met Lodewijk Asscher heeft fractievoorzitter Co Engberts de tweedeling in het onderwijs aangekaart. In Kralingen staan bijvoorbeeld twee basisscholen nog geen zeshonderd meter van elkaar. De een biedt openbaar onderwijs en geen wachtlijst, de ander bijzonder onderwijs met wachtlijst. Op de openbare school gaat een op de tien kinderen naar het vwo, op de bijzondere school is dat zes keer zoveel. Daarom willen Lodewijk Asscher en Co Engberts de grondwet aanpassen met een leerrecht voor ieder kind, en met de plicht voor iedere school om ieder kind op gelijke voet te accepteren. De grondwet kan dan niet meer misbruikt worden als excuus om selectiebeleid te voeren.

Jongeren Perspectief Fonds

Raadslid Duygu Yildirim heeft aan de wethouder het plan voor een Jongeren Perspectief Fonds voorgelegd. Een plan om jongeren met problematische schulden te helpen. De gemeente neemt de schulden over van verschillende schuldeisers, zodat de gemeente de nieuwe en enige schuldeiser wordt. Samen met een coach wordt er gekeken naar de toekomst en een plan van aanpak gemaakt. In ruil voor het overnemen van de schulden volgen de jongeren een opleiding, gaan ze aan het werk of doen ze vrijwilligerswerk.

Nieuwe aanpak voor mensen in de bijstand

In sommige buurten op Rotterdam-Zuid leeft één op de vier huishoudens van een bijstandsuitkering. Gelukkig komt er door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid meer begeleiding naar werk. Wethouder Richard Moti heeft gekeken naar wat er de afgelopen twee jaar goed is gegaan in de bijstand. Hieruit bleek dat alleen de koppeling maken met een werkgever niet genoeg was. Mensen in de bijstand hebben vaak problemen die eerst opgelost moeten worden voordat ze aan het werk gaan. Daarom krijgen mensen in de bijstand maar één werkbegeleider om samen om hun leven te verbeteren. Iedereen kan aan het werk, iedereen heeft talent!