18 januari 2017

Een fiets voor iedereen

Een kwart van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Voor een groot deel van deze kinderen betekent dat meer dan alleen dat er weinig geld is. Het betekent gewoonweg niet meedoen, want als er geen geld is voor OV of een fiets kom je letterlijk nergens. Met de PvdA Rotterdam doen we er alles aan om kinderen in armoede niet vals te laten starten in het leven.

De PvdA Rotterdam strijdt voor de invoering van een volwaardig kindpakket voor alle gezinnen in Rotterdam met weinig geld. Met een volwaardig kindpakket kunnen kinderen WEL meedoen, krijgen ze huiswerkbegleiding als het nodig is en hoeven ze niks te missen omdat het vervoer ernaartoe alleen al te veel geld kost.

In mei vorig jaar werd de PvdA-motie ‘Iedereen een fiets’ aangenomen, waarin het college werd opgedragen om ingezamelde fietsen ter beschikking te stellen aan mensen die zich als gevolg van armoede geen eigen fiets kunnen veroorloven. Deze week werd bekend dat er een pilot gestart is die ervoor moet zorgen dat er dit jaar minstens 200 fietsen worden ingezameld, opgeknapt en uitgedeeld aan kinderen tussen de 10 en 18 jaar, die zich zelf geen fiets kunnen veroorloven. Vervolgens zal er worden gekeken of dit een structurele regeling kan worden en of deze ook uit te breiden is naar volwassenen.

“Mobiel zijn en dan bedoel ik een fiets of een OV chipkaart hebben is niet vanzelfsprekend voor kinderen die opgroeien in armoede. Gevolg is dat kinderen 2 uur bezig zijn met van en naar school lopen of dat ze niet naar een sportvereniging kunnen omdat van A naar B komen te duur is.” zegt PvdA-Raadslid Barbara Kathmann.

“Aan gebrek aan mobiliteit wordt niet snel gedacht als het gaat om armoedebestrijding, terwijl dat juist belangrijk is. Met een fiets zijn  vervoersproblemen naar school, stage of bijbaan vaak meteen opgelost. We zijn dan ook heel blij dat ons voorstel voor een Rotterdamse Fietsenplan door de Gemeente Rotterdam is opgepikt. Het idee is simpel. Knap oude fietsen van Rotterdammers op en geef ze aan Rotterdammers doe geen geld hebben voor een fiets. Er wordt nu een pilot gestart voor kinderen, maar ook voor volwassenen met een kleine beurs moet dit mogelijk worden gemaakt.”

Zelf een gebruikte fiets inleveren?

Het inzamelen van gebruikte fietsen is reeds gestart, maar voor een grote inzamelingsactie, gecoördineerd door de ANWB, wordt in het voorjaar van 2017 gedurende één week een mobiele zeecontainer geplaatst in de stad voor inzameling van fietsen. Op dit moment kunnen fietsen worden ingeleverd in de Rotterdamse milieuparken. Ook het initiatief Fietsen op Zuid zal fietsen inzamelen.