9 april 2015

In Memoriam Joop Franken

Op 3 april jl overleed op 86-jarige leeftijd onze partijgenoot en voormalig deelgemeentebestuurder in Charlois Joop Franken.

Joop Franken was een van de pioniers van het deelgemeentebestel, verknocht aan het lokale bestuur en met vooral op het netvlies het belang ervan voor de gewone Rotterdammer ‘op Zuid’.

Al voor de start van de deelgemeente Charlois in 1973 was hij voorzitter van de voorloper, de toenmalige wijkraad. In 1973 werd hij lid van de eerste gekozen deelraad en kreeg in het dagelijks bestuur o.a. de portefeuille stadsvernieuwing. In de heftige tijden van de eerste stadsvernieuwing in de jaren zeventig was hij in Charlois voorvechter van behoud van de historische kern rond de Charloische Kerksingel, met succes! Dit pareltje bleef mede dankzij zijn inzet behouden. Vanaf 1976 was Joop Franken voorzitter van zijn deelgemeente Charlois en hij bekleedde deze functie tot 1987.

Met tomeloze inzet en energie was hij altijd aan de slag voor Charlois en Rotterdam- Zuid. Zo nam hij het voor Zuid op toen aan de Coolsingel het festijn ‘Binnenstadsdag’ werd bedacht: samen met journalist Rein Wolters bedacht hij de Charloise variant ‘Midzomerfestival’ in het Zuiderpark, nu nog altijd bestaand als de ‘Zuiderparkdagen/spelen’. En ook de Rotterdam Marathon mocht niet iets zijn van alleen de binnenstad: samen met zijn IJsselmondse collega Koos Rijsdijk zorgde hij er voor dat het parcours van dit Rotterdamse topevenement ook ruimschoots Zuid ging aandoen. Vervolgens was Joop Franken ook vele jaren bestuurslid én voorzitter van de Stichting Rotterdam Marathon.

De PvdA verliest met het heengaan van Joop Franken een van haar iconen van het lokale bestuur in Rotterdam in de jaren zeventig en tachtig. Hij ontving bij zijn afscheid als bestuurder in 1987 van de gemeente de Wolfert van Borselenpenning. Dankbaar zijn we voor zijn enorme inzet voor de stad en zijn deelgemeente en zo zullen we hem blijven herinneren.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in het verwerken van dit verlies.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 10 april om 14.00 uur in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Rhoon, Dorpsdijk 65 te Rhoon.