25 maart 2015

Informeer pgb-houders in Rotterdam pro-actief

Veel pgb-houders die nog wachten op de uitbetaling van het persoonsgebonden budget, begrijpen niet hoe ze de zorg moeten declareren, blijkt uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam hield onder 105 budgethouders. Wethouder Van der Burg (Zorg & Welzijn) zegt dat het percentage Amsterdammers dat niet weet hoe ze de zorg moeten declareren veel te hoog is. Er blijkt sprake te zijn van een flinke informatieachterstand.

De gemeente Amsterdam heeft nu besloten mensen via advertenties in lokale kranten te willen informeren over hoe ze de zorg moeten declareren. PvdA-raadslid Fatima Talbi: “De PvdA-fractie vraagt zich af hoe men dit in Rotterdam op dit moment aanpakt en is gecharmeerd van de pro-actieve houding van de Amsterdamse wethouder. Vandaar dat ik hierover vandaag samen met mijn collega-raadslid Co Engberts schriftelijke vragen stel aan het Rotterdamse stadsbestuur.”

In het hele land zijn er veel problemen met het uitbetalen van pgb-geld sinds het systeem is veranderd. Talbi: “Ik heb het stadsbestuur gevraagd of er ook in Rotterdam onder pgb-houders sprake is van een informatieachterstand met betrekking tot de manier waarop zij de zorg moeten declareren. Indien dit inderdaad het geval is, wil ik weten of men het met ons eens is dat het pro-actief informeren van pgb-houders een goede oplossing kan zijn om deze informatieachterstand weg te werken en of men bereid is om net als in Amsterdam de gedupeerden zo snel mogelijk zelf pro-actief te informeren.”