3 december 2015

Interviewers gezocht!

Gezocht: interviewers die mee willen werken aan het in kaart brengen van en signaleren van knelpunten van het huidige beleid in het sociale domein (zorg en werk), in het bijzonder de decentralisaties.

Actieonderzoek met de Wiardi Beckman Stichting

De Wiardi Beckman Stichting geeft samen met lokale afdelingen een vervolg aan het Van Waarde onderzoek. Via  interviews met betrokkenen proberen we een goed beeld te krijgen van de uitwerking van  de participatiewet, de wet langdurige zorg en het passend onderwijs.

De interviews komen op een landelijke website. Landelijke of lokale knelpunten gesignaleerd en doorgegeven aan de betrokken bestuurders. Wetenschappelijk , maar ook actie-onderzoek.

In de praktijk

Je gaat in tweetallen op bezoek bij een directeur van een school of instelling, een leerling of zorggebruiker, instanties gelieerd aan sociale zaken en bestuurders. Je houdt een semigestructureerd interview en werkt dit uit tot een leesbare samenvatting. De geïnterviewde zal eerst toestemming geven alvorens het (geanonimiseerd) op internet wordt geplaatst. Samen met andere interviewers verdeel je het werk.

Profiel, je …

  • Bent geïnteresseerd in het sociale domein
  • Bent in staat om knelpunten te signaleren die interessant zijn om politiek te maken
  • Hoeft geen lid te zijn van de PvdA

De werktijden zijn flexibel en zelf in te vullen. De interviews duren maximaal 1 uur.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Matthijs van der Meulen, trekker van Van Waarde Lokaal via matthijsvdmeulen@hotmail.com

Of Veerle Naudts, Vrijwilligersmanagement en ledenparticipatie Pvda Rotterdam via veerle.naudts@pvdarotterdam.nl