28 oktober 2013

Inzet voor armoedebestrijding in IJsselmonde moet intensiever!

Tijdens een conferentie van Rosa (Rotterdamse  Sociale Alliantie) werden de feiten gepresenteerd. In Rotterdam gaan steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school. Noodzakelijke voorzieningen om op te groeien worden ontoegankelijk. Tijdens de conferentie vertelden twee jonge moeders hoeveel moeite het hen kost om hun kinderen goed te voeden en te kleden.

In de begroting van de Deelgemeente IJsselmonde worden plannen genoemd om de armoede te bestrijden. De aanpak van de problematische schulden wordt in samenwerking met de Vraagwijzer verbeterd. De Letsruilwinkel en de Kledingbank worden gesteund. De PvdA IJsselmonde juicht deze inzet toe.

De inzet kan en moet evenwel geïntensiveerd worden. Uit de verhalen van de jonge moeders blijkt dat zij zich vaak op zichzelf aangewezen voelen. Ze raken de weg kwijt in het doolhof van de hulpaanbieders. Zij misten een overzichtelijke, goed toegankelijke en bereikbare website waarop alle initiatieven in het kader van de armoedebestrijding genoemd worden. Een dergelijke website helpt hen volgens hun zeggen om de regie over hun eigen leven te houden.

Daarnaast moet op zo kort mogelijke termijn in samenwerking met instellingen zoals Hotspothutspot een plan ontwikkeld worden om braakliggende gronden in de Deelgemeente  geschikt te maken voor stadslandbouw. De jonge moeders moeten de kans krijgen om tegen een hele geringe vergoeding hun eigen gezonde voeding voor hun kinderen te verbouwen.

De PvdA roept het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente op korte termijn in samenspraak met het onlangs opgericht Armoedeplatform deze plannen voor IJsselmonde te ontwerpen. De daarvoor noodzakelijke middelen kunnen in de begroting gevonden worden.