10 juli 2015

“Jaag investeringen bedrijfsleven en onderwijssector aan”

Gisteren werd het voorstel van de PvdA-fractie om ervoor te zorgen dat investeringen in het midden en klein bedrijf aangejaagd worden door de gemeenteraad aangenomen. Het voorstel van PvdA-raadslid Carlos Gonçalves werd mede gesteund door het CDA, D66 en NIDA.

Gonçalves: “Ik ben ontzettend blij dat ons voorstel is aangenomen. Het vinden van financieringen voor investeringen door het bedrijfsleven is nog steeds een probleem. Door de aanhoudende crisis blijkt dat het Rotterdamse bedrijfsleven zeer terughoudend is met investeren, terwijl investeringen door het bedrijfsleven van groot belang zijn voor groei en het creëren van banen.”

“Het nieuwe Europese Juncker investeringsfonds bedoeld is om investeringen op het terrein van infrastructuur, onderzoek, duurzaamheid en het midden en klein bedrijf aan te jagen. Met name plannen op het gebied van energie en digitalisering zijn kansrijk,” zegt Gonçalves. “Daarom heb ik het stadsbestuur gevraagd om samen met het Rotterdamse bedrijfsleven en de onderwijssector te faciliteren en te ondersteunen bij het maken van plannen op het terrein van energie en digitalisering, zodat deze in aanmerking kunnen komen voor het Juncker fonds.”

U vindt het voorstel van Gonçalves in de bijlage.