3 december 2013

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Ledenvergadering 30 november
De ledenvergadering van 30 november jl. verliep in een gemoedelijke sfeer en was met 245 leden zeer goed bezocht. Daarnaast waren er 80 belangstellenen, waaronder verschillende journalisten. De leden keurden het verkiezingsprogramma goed met een beperkt aantal wijzigingen. Er was veel waardering voor het conceptprogramma en voor de wijze waarop de programmacommissie onder leiding van Marco Florijn zowel de partij als deskundigen van buiten in het proces had betrokken. De kandidatenlijst werd goedgekeurd met slechts één wijziging: Marija Salaj ging van plek 15 naar plek 9 van de kandidatenlijst. Tot slot van de bijeenkomst werd de kandidatenlijst feestelijk gepresenteerd en hield lijsttrekker Hamit Karakus een pep-talk. “De PvdA heeft met deze lijst goud in handen en laat zien dat zij als geen ander in staat is om de stad te besturen.” Karakus voorspelde een nek-aan-nek race met Leefbaar Rotterdam:  “Een race die wij uiteindelijk in ons voordeel zullen beslissen.”

Het verkiezingsprogramma
De ingediende amendementen waren voornamelijk aanvullend van aard. Zij hadden o.a. betrekking op de versterking van de duurzaamheid, het effectiever bestrijden van armoede en schulden. De meeste amendementen werden conform de preadvisering aangenomen. Ook het bestuursamendement werd aangenomen.:

“Blijven investeren in duurzaamheid is belangrijke voor onze toekomst, goed voor ons milieu en het levert werkgelegenhied op. We gaan door met het Rotterdam Cliate Initiative en zetten samen met onze partners verder in op duurzame innovatie. Door de klimaatverandering zal het in de toekomst vaker en harder gaan regenen. Wij moeten ons hiertegen wapenen door voldoende waterberging en absorberend vermogen in de stad aan te brengen. En om te zorgen dat de lucht die Rotterdammers inademen een stuk schoner wordt.”

De vergadering week bij twee amendementen af van het preadvies. Bij punt 37 werd aangenomen dat een maatschappelijke inspanning voor bijstand ook de persoonlijke ontwikkeling van de persoon belangrijk is. Bij punt 44 werden de 2 amendementen aangenomen waarin werd gepleit om alle ontwikkelingen in de woningbouw duurzaam te laten plaatsvinden en hierbij ook de ondernemers in te schakelen.

N.B. Hier vindt u het concept (d.w.z. zonder bovengenoemde wijzigingen) van het verkiezingsprogramma:

De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

1. Hamit Karakus

2. Barbara Kathmann

3. Marco Heijmen

4. Fatima Talbi

5. Leo Bruijn

6. Carlos Gonçalves

7. Peggy Wijntuin

8. Co Engberts

9. Marija Salaj

10. Mirela Kahrimanovic

11. Hasan Eker

12. Nurten Karisli

13. Sharida Noormohamed

14. Ed Goverde

15. Yvonne Bekker

16. Rachid Elouachoun

17. Marjolein Nieuwdorp

18. Jurgen Naarendorp

19. Klaas de Geus

20. René Hoff

21. Peter Pieterse

22. Aruna Radjkoemar

23. Sylvestro Lorello

24. Shereeva Fabre

25. Kirsten Verdel

26. Hans Vervat

27. Richard Moti

28. Marco Florijn

29. Tunahan Kuzu

30. Jantine Kriens