31 maart 2017

Laat ouderen niet uit hun huis zetten!

Afgelopen woensdag was er een drukbezochte en emotionele bijeenkomst in ouderenflat Hoogerbrugge 4 in Ommoord. De bijeenkomst stond in het teken van de verplichte verhuizing van een groot aantal senioren dat moet wijken voor een gesloten dementie afdeling. De PvdA Rotterdam is van mening dat iedereen fatsoenlijke huisvesting verdiend, maar het ene huis moet niet ten koste gaan van iemand anders. De huidige bewoners, die ruim boven de 70 zijn, hebben bewust gekozen om op een rustige plek hun oude dag te slijten. Dat zij nu geconfronteerd worden met een verplichte verhuizing vinden Barbara Kathmann en Leo Bruijn onacceptabel. Barbara Kathmann hierover:

Veel mensen zijn fysiek en mentaal zwaar aangeslagen vanwege de stress die de verplichte verhuizing met zich meebrengt. We hebben dan ook direct een debat met de wethouder aangevraagd om hem actie te laten ondernemen en deze mensen in bescherming te nemen. Een aantal ouderen komen niet eens meer buitenshuis vanwege de stress en een aantal ouderen loopt bij de huisarts vanwege psychische klachten.

Door de bewoners en hun kinderen is inmiddels een advocaat in de arm genomen om te procederen tegen het besluit van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Een aantal kinderen slapen al weken bij hun ouders, omdat deze in de war zijn en onder grote stress gebukt gaan. Daarnaast is duidelijk geworden dat de SOR deze betaalbare ouderenwoningen wil onttrekken aan de woningvoorraad. Leo Bruijn hierover:

Dit is naar onze mening een onwenselijke situatie aangezien er grote vraag is naar dit type woningen.

Donderdag 6 april is het debat om 10:00u.

Bron: AD/RD Oost 31 maart 2017