12 november 2013

Ledenvergadering (vaststellen lijst en programma) Charlois

 

In verband daarmee houden we een ledenvergadering om te besluiten wie er kandidaten worden voor onze partij en in welke volgorde ze op de lijst komen.

Ook het verkiezingsprogramma staat op de agenda.

 

U bent uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. Deze zal gehouden worden op woensdag 11 december om 19.30 uur in:

de Lokkorf van LCC de Larenkamp, Slinge 303

 

AGENDA

1) Opening

2) Vaststelling agenda

3) Verslag

4) Mededelingen

5) Begroting en werkplan 2014

6) Verkiezingprogramma 2014-2018

7) Campagne

8) Kandidatenlijst 2014-2018

 

U ontvangt de stukken later.

 

Vanaf 19 maart 2014 spreken we van de gebiedscommissie en het gebied.

De gebiedscommissie komt in de plaats van deelraad en dagelijks bestuur van de deelgemeente.

De commissie zal bestaan uit 15 leden. Haar taken zijn:

adviseren van het stadsbestuur over alles wat hier speelt,

een spreekbuis zijn voor bewoners en hun ideeën en plannen op het gebied van wijkwelzijn, wijkveiligheid en buitenruimte,

het maken van een gebiedsplan en toezien op de uitvoering daarvan.