14 november 2016

PvdA Rotterdam zorgt voor lichtpuntjes

Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA houden voet bij stuk als het gaat om Nederlands meest kille beleid voor diegene die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en zijn ook niet bereid om zich van hun sociale kant te laten zien. Deze partijen bepalen waar de in totaal € 3,5 miljard naartoe gaat. Wanneer we als PvdA Rotterdam ruimte zien om voor jongeren, werkenden, het onderwijs of mensen met een minimuminkomen iets te kunnen betekenen grijpen we die kans. Als we de stad als geheel vooruit kunnen helpen door tweedeling op alle terreinen tegen te gaan dan doen we dat.

Naar school en aan de bak

Het voorstel van de PvdA om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten is aangenomen. Voor een grote groep jongeren die vaak al lang op het mbo zit is het erg lastig om de stap naar werk te maken. Zeker wanneer ze uiteindelijk gemotiveerd zijn en graag willen, is dat enorm frustrerend voor ze. Vaak hebben ze de rest van hun leven nauwelijks werk en zitten lang in de bijstand. Met extra hulp, zoals job coaching, intensieve stagebegeleiding en de steun aan werkgevers komen ze er wel. Voor dat alles is nu geen geld. Met dit voorstel hebben we geregeld dat er voor twee jaar extra geld komt vanuit de gemeente om die begeleiding te betalen en te bekijken hoe dat ook in de toekomst het beste kan.

‘Geweldig dat we op deze manier extra inspanning met elkaar kunnen leveren om deze groep jongeren zo goed mogelijk naar het bedrijfsleven te leiden en een duurzame plek op de arbeidsmarkt te kunnen bieden’, aldus het Zadkine College.

Ouders als volwaardige gesprekspartner

De PvdA Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te verbeteren. Een goede samenwerking tussen school en ouders zorgt voor een verbetering van de kansen van kinderen. Rotterdamse ouders zijn georganiseerd in Ouders010, maar hu8n posities was niet goed gewaarborgd. Daarom dienden we een voorstel in om dat te verbeteren. Ilse Loewenthal van Ouders010 over het aangenomen voorstel:
‘Dit is goed nieuws voor ouders in Rotterdam. De stem van ouders in het onderwijs(beleid) is onmisbaar, maar helaas nog niet vanzelfsprekend. Dankzij dit voorstel van de PvdA is het belang en de inbreng van ouders en ouderorganisaties zoals Ouders010 in het onderwijs in Rotterdam nu vastgelegd’(www.facebook.com/Ouders010).

Een vuist tegen kinderarmoede

In oktober werd er op initiatief van PvdA-raadslid Carlos Gonçalves een grote bijeenkomst georganiseerd met ongeveer 25 organisaties die de problemen van kinderen in armoede kennen, zoals stichting Jarige Job, de voedselbank, scholen en de bibliotheek. Gelukkig trekt het kabinet 100 miljoen extra uit voor kinderen in de knel. Met hulp en input van deze organisaties heeft de PvdA Rotterdam een voorstel ingediend, dat ervoor moet zorgen dat kinderarmoede met dit geld ook echt goed wordt besteed.

Geen handen meer in het haar

Veel mensen in Rotterdam hebben het op dit moment zwaar voor de kiezen. Voor veel van hen is het bijzonder moeilijk om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Ook is het vaak onduidelijk welke regelingen van de overheid zij kunnen gebruiken om het leven voor hunzelf en hun kinderen. Daarom dienden we gisteren twee voorstellen in, zodat de gemeente gestimuleerd wordt om alles op alles te zetten om niemand in onwetendheid te laten waar hij of zij voor hulp naartoe kan of recht op heeft. Deze voorstellen zijn ook aangenomen.

Niemand hoeft de bus meer te missen

We dienden ook een voorstel in om de gemeente met een plan te laten komen over hoe zij de bushaltes in Rotterdam voor 100% toegankelijk gaat maken voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Op dit moment is nog maar 46% toegankelijk volgens het Platform Mobiliteit. Wij zorgden ervoor dat er in maart 2017 een voorstel komt te liggen dat deze problemen op moeten lossen.

Schonere lucht voor ‘s-Gravendijkwal

Rotterdam heeft de slechtste lucht van Nederland en de ’s-Gravendijkwal voert al jaren het lijstje aan van smerigste straten van Holland. Hopelijk komt daar nu verandering in dankzij een voorstel van de PvdA Rotterdam. De PvdA wil dat er als proef in elke rijrichting een rijbaan wordt afgesloten. De helft minder verkeer betekent de helft schonere lucht! “De Maastunnel wordt per zomer 2017 twee jaar lang gerenoveerd en is dan maar voor één rijrichting open. De gemeente zet zich nu al in om verkeer op dit traject te ontmoedigen. Pak die ’s-Gravendijkwal daar dan meteen bij en doe een proef die de helft van het verkeer structureel van die weg naar de ring kan krijgen. Begin dit jaar is de tunnelbak een paar weken dicht geweest en waar gevreesd werd voor een verkeerschaos, bleek dat reuze mee te vallen. Er werd 30% minder verkeer in de binnenstad gemeten, terwijl grote overlast uitbleef.”, aldus PvdA gemeenteraadslid Barbara Kathmann.

Teleurstelling

We vieren onze successen voor de mensen waar we voor opkomen, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit maar kleine wijzigingen zijn op de koers van een schip dat de verkeerde kant op vaart. Negen van de twintig armste wijken in Nederland liggen in Rotterdam. Een grote teleurstelling was dan ook het afwijzen van ons voorstel om het armoedebeleid te evalueren in Rotterdam en daarbij interviews af te nemen onder Rotterdammers. Zo kunnen we zien of de papieren werkelijkheid die ons wordt voorgeschoteld ook de werkelijkheid in de wijken is. Wij weten uit ervaring dat dat niet zo is, maar we wilden het ook onderzocht hebben.

Daarnaast was het ook een teleurstellende ervaring dat Rotterdam niet wil experimenteren met de sociale zekerheid. Vanuit het kabinet wordt het mogelijk gemaakt om te experimenteren met een basisinkomen of het kunnen bijverdienen naast de bijstand om zo door te stromen naar een baan. Vooral van D66, een partij die net als de PvdA altijd sociale vernieuwing bepleit viel ons dit tegen.

Onze overige voorstellen lees je hieronder:

Start sociale innovatie

Maak grote problemen klein

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Zorg voor duidelijke tekst en uitleg

Kien wordt niet gezien

Actief benaderen van gezinnen voedselbank

Aanvullend koopkrachtonderzoek minima

Blauwalg voor altijd verbannen uit de Kralingse Plas

WMO toegankelijk voor alle Rotterdammers

Voorkom tekorten in de toekomst

Laat Van Waning niet vallen

Geen accres, geen index

Rotterdam, niet alleen een lerarenmagneet, maar ook een kraamkamer

Cultuureducatie monitoren

Maak haast met het leerlingenvervoer

Bezorg Rotterdammers schonere lucht

Meer maatwerk in het WMO vervoer

Verzelfstandiging maakt meer kapot dan je lief is

Herindicatie 2.0

Opheffen van laagdgeletterdheid in Rotterdam

Allemaal Rotterdammers

Switchen die handel