15 februari 2017

Liefde is…..de boel bij elkaar houden

Peggy Wijntuin bezocht vandaag Amina Ali Hussen en de Krachtvrouwen van het Oude Westen die bijeen komen in het gebouw van de Aktiegroep Oude Westen. Amina en vele andere actieve buurtgenoten vormen het cement van hun wijk en daarom bood Peggy Wijntuin hen vandaag een taart aan met de tekst ‘Liefde is…de boel bij elkaar houden’. Een taart die deze powervrouwen dik verdienen, omdat zij hun buurt liefde en energie geven en zo de boel bij elkaar houden en sterker maken.

Vice-voorzitter Zeki Baran van de Gebiedscommissie Charlois, Zuid-Holland, Netherlands bood vandaag een taart aan Peter Eggink aan. Peter draait in het wijkgebouw Oud-Charlois het belastingspreekuur van de FNV Vakbond en hij zit samen met andere betrokken bewoners in het Buurt Preventieteam en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Voor de Partij van de Arbeid is Peter één van de vele mensen in Charlois die de boel bij elkaar houdt en veel liefde en toewijding aan zijn wijk geeft. Daarom is Peter een held.

Ruza Nikolic is één van de vele actieve bewoonsters in Crooswijk . Sinds jaar en dag spant zij zich in voor een beter Crooswijk. Zo zette zij zich samen met buren in om het puin op de binnenplaats aan de Van Reynstraat op te ruimen en te zorgen dat er meerdere speeltoestellen voor kinderen kwamen. Het opknappen van de buitenruimte zorgde ervoor dat mensen elkaar buiten weer ontmoeten en samen wat tijd doorbrengen op een levendige binnenplaats. Daarnaast staat zij ook wel bekend als de ‘buurtoma’ voor kinderen in Crooswijk. Reden genoeg om Ruza, als betrokken bewoonster die Crooswijkers met elkaar verbind, een taart te brengen. Geboren en getogen Crooswijkers Richard Moti en Jannie Hack gingen langs bij deze lokale held.

Annie Verdoold spant zich al vele jaren intensief in voor Delfshaven (stadsdeel) en dan met name voor Spangen. Tegenwoordig organiseert zij samen met andere bewoners: Annie’s Eetclub via Stichting Annie Verdoold. De Eetclub voorkomt dat ouderen in isolement raken en haalt ouderen die al in isolement zitten eruit. Daarnaast wordt er goed, voedzaam en in meerdere gangen gegeten, zodat mensen zichzelf niet verwaarlozen en gezond blijven. Ook worden mensen met elkaar verbonden en worden er op feestdagen iets extra’s gedaan. De Eetclub is inmiddels ook buiten Spangen een begrip en trekt mensen van heinde en verre aan. Annie is met recht een held en een verbinder te noemen. José Carlos Lima Gonçalves bracht haar daarom een taart met de tekst ‘Liefde is…de boel bij elkaar houden’. Een uitspraak die Annie op het lijf is geschreven.Samen bouwen we aan een sterkere en mooiere stad.

Ps. Annie, namens iedereen veel beterschap gewenst!

Peggy Wijntuin en Kevin van Eikeren gingen langs bij de medewerkers van het JIP Rotterdam. Zij zijn voor zeer veel jongeren een rots in de branding als het gaat om hulp of vragen over werk, school, geld, seksualiteit en tal van andere zaken waar jongeren hulp bij nodig hebben. Zij zorgen ervoor dat jongeren perspectief krijgen op problemen waar zij mee kampen. Zij leveren daardoor een stevig aandeel in het bij elkaar houden van gezinnen, buurten, wijken en de toekomst van Rotterdam, namelijk de jeugd. Reden te meer om ze te verrassen en waardering uit te spreken voor het goede werk dat deze helden leveren.

Said Aharchaou van DOCK Feijenoord en zijn collega’s leveren iedere dag een grote bijdrage aan het welzijns- en buurtwerk in Feijenoord. Said werkt al jaren in het gebied Feijenoord en kent heel veel gezinnen en jongeren. Hij geeft voorlichting over zijn werk in groep 8 van basisscholen en omdat hij veel jongeren kent weet hij ook vaak wie de ouders zijn en zit hij in de haarvaten van de wijk. Said en zijn collega’s zijn daarom van grote waarde voor de verbondenheid in Feijenoord en het doelgericht vinden en verhelpen van problemen. Tweede Kamer kandidaat Els Boot ging langs bij Said en zijn collega’s en bood hen een taart aan voor het goede werk. Samen bouwen we aan een mooiere stad.