17 maart 2014

Made in Rotterdam

De PvdA Rotterdam maakt zich zorgen over al die Rotterdammers die langs de kant staan of hun baan dreigen te verliezen. Wij zullen ons de komende vier jaar daarom vol inzetten om werk te maken van Rot­terdam. Voor ons banenplan, waarmee we 12.000 banen creëren voor Rotterdammers, hebben we de stem van Rotterdammers nodig. Een van de speerpunten van dit plan is het terughalen van de maakindustrie naar Rotterdam: Made in Rotterdam.

Veel industriële bedrijven verplaatsten vanaf de jaren 80 de productie massaal naar lagelonenlanden. Arbeid was in China of het Oostblok veel goedkoper. De laatste jaren zien we, door de stijgende loon- en transportkosten, een tegenbeweging ontstaan: reshoring! Reshoring is het terughalen van productie en dus banen naar Nederland. Dit biedt bij uitstek kansen voor de Rotterdamse beroepsbevolking. Het is tijd voor een herwaardering van de maakindustrie: Made in Rotter­dam!

Lees hier het hele banenplan:

http://www.pvdarotterdam.nl/uploads/nieuws_bijlagen/banenplan_zomakenwewerkvanrotterdam.pdf