28 oktober 2013

Meer aandacht voor arbeid is noodzakelijk!

In deze tijd van crisis moet alles op alles gezet worden om mensen aan het werk te houden of te helpen. In de door het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente gepresenteerde begroting 2014 worden activiteiten genoemd om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen. De PvdA juicht deze maatregelen toe. Het kan echter allemaal nog net iets meer. Daarnaast kan de aanpak van het Talenthouse, dat jongeren op weg helpt naar stages en werk, verbeterd worden. De bezuinigingen van de afgelopen jaren op deze aanpak dienen voor een deel teruggedraaid te worden.

De PvdA kiest er voor om deze geïntensiveerde aanpak te betalen door het budget voor Sport te verlagen. Sport is zeker goed, maar de verhouding is nu te scheef. Arbeid behoort bij de eerste levensbehoeften. Daarom in ieder geval één cent per euro minder voor Sport en één cent per euro meer voor Arbeid.