28 november 2013

Meer dan 5.000 daklozen van straat

Het nieuwe project van wethouder Marco Florijn (Zorg, PvdA), ‘Preventie dakloosheid’ blijkt naar tevredenheid te werken. PvdA-raadslid Fatima Talbi (Zorg & Welzijn) is zeer te spreken over de resultaten.

“Om te voorkomen dat deze mensen verder afglijden wordt hun hulp geboden met het op orde brengen van hun financiën. Een uitstekende vorm van preventie. Zo goed zelfs, dat verschillende mensen hierdoor zelfstandig de draad weer op kunnen pakken,” zegt Talbi. In Rotterdam zijn op dit moment 5363 daklozen van straat gehaald en in een zorgtraject geplaatst.

“De afgelopen jaren is er in Rotterdam door het vorige en het huidige stadsbestuur sterk ingezet op het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van verslaafden door middel van het aanbieden van onderdak, begeleiding en dagbesteding. Deze aanpak heeft aantoonbaar tot succes geleid,” zegt Talbi. “Toenmalig PvdA-wethouder Kriens zorgde er al voor dat er 3600 daklozen van straat werden gehaald en in een (zorg)traject geplaatst. Nu zijn we weer een stap verder, door ook preventie te betrekken bij de aanpak tegen dakloosheid. Daar is de PvdA trots op.”