Meer geld tegen messengeweld!

16 juli 2020

Meer geld om messengeweld onder jongeren te voorkomen

Naast de set stevige maatregelen als de last onder dwangsom, gaat Rotterdam ook fors investeren in jongerenwerk ‘nieuwe stijl’ om vroegtijdige signalering en interventies mogelijk te maken. Dat is vandaag besloten tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Er komt zo’n half miljoen euro beschikbaar.

Al in februari werd raadsbreed een PvdA motie aangenomen die het college opdroeg om specifiek aandacht te besteden aan preventieve maatregelen.
Voor raadslid Lammering betekent dit veel. In een eerder opiniestuk in het AD riep hij op tot een investering in nieuwe vormen van jongeren- en buurtwerk, waarin de onlinewereld een belangrijkere rol krijgt, om te voorkomen dat risicojongeren de fout in gaan.
“Om het messengeweld te voorkomen moeten we in staat zijn de juiste interventies op het juiste moment te kunnen doen. Informatie-uitwisseling, opvoedondersteuning voor ouders en jongerenwerk spelen hier een belangrijke rol in.” Aldus Lammering.

Samen met Groenlinks en gesteund door D66 dienen ze ook een motie in die juist de aanpak vanuit die online belevingswereld moet waarborgen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.
“Je lost niets op met alleen harder straffen en méér repressie,” stelt GroenLinks-raadslid Jimmy Smet. “Het enige wat je daarmee bereikt, is aan die kinderen bewijzen dat dit systeem niet voor hen is.”