Cultuursector: méér inclusiviteit, geld én waardering

8 maart 2018

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Daarmee is het van grote waarde voor onze samenleving.  De PvdA vindt een levendige cultuursector essentieel voor een goed woonklimaat in de stad.

Geheel in het teken van de PvdA #harttegenhard- campagne initieerden #hartjesmannen Co Engberts en Navin Thakoer een gigantisch hart tijdens museumnacht. Bezoekers konden daarop hun liefdesboodschappen kwijt. De luchtig-ogende actie heeft echter een serieuze ondertoon.  Co Engberts: “We worden steeds trotser op Rotterdam. Dat is voor een heel groot deel te danken aan de hardwerkende culturele sector.  Maar de sector moet inclusiever, het budget voor cultuur moet omhoog en jonge creatieve kunstenaars verdienen meer waardering.”

Speerpunten

Om de energie en betrokkenheid vast te houden, is er volgens Engberts (nr 2 kandidatenlijst) en Thakoer  (nr 15) nog veel werk aan de winkel De belangrijkste uitdagingen in de cultuursector zijn volgens Engberts:

  • 70% van de Rotterdammers wordt niet bereikt door de gesubsidieerde instellingen
  • De makers moeten een fatsoenlijke beloning krijgen
  • Het cultuurbudget moet minimaal terug naar het niveau van voor 2008

Budgetverhoging dient vooral om jonge makers en de grass roots initiatieven in de stad te stimuleren. Een belangrijke taak hiervoor ligt bij de instellingen: “Zij hebben de verantwoordelijkheid om op een volwassen manier veranderingen mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat jonge kunstenaars aan de bak komen.”

Rotterdam de unieke stad

Een groot deel van alle Rotterdammers, maakt geen gebruik van het gesubsidieerd aanbod. De PvdA vindt dat het aanbod véél beter aan moet sluiten bij de behoeften van de Rotterdammers. Navin Thakoer pleit daarom voor meer diversiteit in de sector:

“Ik wil meer mensen binnen de organisaties die nieuwe vormen van kunst en cultuur kunnen herkennen en waarderen, voor de maatschappelijke meerwaarde die het kan hebben. Hiervoor is er meer kennis nodig binnen alle gelederen van de gemeente en de instellingen om voorbij de zogeheten high en low art en stereotypering te kunnen kijken. ”

Navin pleit ook voor een diverser en internationaler cultuuraanbod binnen de opleidingen. “Veel jongeren willen zich verder ontwikkelen en kiezen voor een creatieve loopbaan. Binnen het aanbod van de opleidingen mag het cultuuraanbod diverser en internationaler zonder dat deze zich verliest in een niet-Nederlandse discours.”

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzocht, in opdracht van het RRKC, de afgelopen maanden de diversiteit binnen culturele organisaties in de stad. De Code Culturele Diversiteit vormde de leidraad. De PvdA is positief over het onderzoek, en stelde schriftelijke vragen aan het college over het advies van het RRKC. Hierin wordt o.a. gevraagd of we kunnen borgen dat er een cultuuraanbod is dat aansluit bij de vragen van de verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast wil de PvdA ook dat een percentage van het budget van de cultuurnota gereserveerd wordt voor makers met een biculturele achtergrond

Wij pleiten er ook voor dat de code cultural governance wordt opgenomen in de subsidievoorwaarden van de gemeente. Hiermee moet een percentage van het budget van de cultuurnota te worden gereserveerd voor makers met een biculturele achtergrond.

Klik hier voor de motie hierover.