12 november 2013

Motie PvdA – Cameratoezicht (INGETROKKEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is ingetrokken.