12 november 2013

Motie PvdA e.a. – Ereplaats voor Coen Moulijn (INGETROKKEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is ingetrokken omdat er inmiddels door Feyenoord, in samenspraak met Adrie Moulijn, een oplossing is gevonden.