12 november 2013

Motie PvdA e.a. – Rotterdams Respijthuis (AANGENOMEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is aangenomen.