6 november 2014

Motie PvdA/ SP/ GroenLinks/ NIDA/ PvdD – Kostprijsdekkende huur in de culturele sector (AANGENOMEN)

De motie van PvdA-raadslid Co Engberts, ingediend tijdens de behandeling van de begroting, is aangenomen.