12 november 2013

Motie PvdA/D66/CDA – Steun in de rug voor taalcoaches (AANGENOMEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is aangenomen.