12 november 2013

Motie PvdA/D66/GL/CDA – Urgent onderhoud belangrijke kunstwerken in de buitenruimte (AANGENOMEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is aangenomen.