19 december 2013

Motie PvdA/D66/SP/LR/GL/SP/VVD/CU-SGP – Geen harde knip voor 18jarigen (AANGENOMEN)

De motie Geen harde knip voor 18jarigen is ingediend tijdens de raadsvergadering van 19 december 2013. De motie is aangenomen.