12 november 2013

Motie PvdA/GL/CU – Exorbitante vergoedingen kunnen niet door de beugel (AANGENOMEN)

Deze motie, ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 2014, is aangenomen.