6 november 2014

Motie PvdA/GroenLinks/SP/NIDA/PvdD – Onderbouwing Armoedebeleid (VERWORPEN)

De motie van PvdA-raadslid Carlos Goncalves, ingediend tijdens de begrotingsraad, is verworpen.