6 november 2014

Motie PvdA/SP/GroenLinks/NIDA/VVD/PvdD – Stel target sportparticipatie (AANGENOMEN)

De motie van PvdA-raadslid Aruna Radjkoemar, ingediend tijdens de begrotingsraad, is aangenomen.