Na de woorden, de daden.

19 juni 2020

Gisteren was er een beladen en volgeladen gemeenteraadsvergadering. Onze raadsleden hebben niet stilgezeten en er zijn weer een paar belangrijke dingen geregeld:

Rotterdam voor iedereen

De afgelopen tijd is de discussie over racisme en diversiteit opnieuw en grondig gevoerd. De aanleiding voor onze raadsleden om ook eens in de spiegel te kijken. Hoe divers en inclusief is de gemeente zelf? Wat betreft de PvdA Rotterdam moet er in elke werkomgeving de ruimte zijn om te zijn wie je bent. Daarom hebben we aan het stadsbestuur ideeën voorgelegd om het gemeentelijke beleid inclusiever te maken. Met succes! De motie: ‘zeker zijn van een diverse gemeente’ is aangenomen!

Ook is er mede dankzij onze steun besloten dat er geen subsidie meer verstrekt zal worden aan Sinterklaas-vieringen met Zwarte Pieten. Een grote maar nodige stap wat ons betreft!

Schulden en armoedeaanpak: we blijven waakzaam

Deze week nog berichten het CPB en andere instellingen over een te verwachten stijging van de armoede in Nederland. Dramatisch. Als het aan ons ligt heeft iedereen de middelen tot zijn beschikking om een fatsoenlijk leven te leiden waarin zij de mogelijkheid hebben zichzelf te ontplooien, en zeker geen honger hebben. Duygu heeft daar deze week weer bijgedragen aan het verwezenlijken van dat ideaal. Door de bestaande regelingen beter onder de aandacht te brengen kunnen we meer mensen helpen. Bekijk Duygu’s moties hier en hier!

Zonder de ouders lukt ’t niet

De PvdA Rotterdam wil voor alle kinderen goed onderwijs. Veel kinderen hebben misschien achterstanden opgelopen door de coronacrisis. De zomerschool die er door onze inzet nu komt is daarom nodig en belangrijk. Alleen onder de ouders wordt het lastig, en daarom hebben we er deze week voor gepleit ook hen hierbij te betrekken.