Narsingh Balwantsingh treedt af als gemeenteraadslid

12 januari 2023

Iedere Rotterdammer heeft recht op een goede woning. Dat is en blijft het uitgangspunt van de PvdA.

Narsingh Balwantsingh:

“Om te voorzien in mijn pensioen ben ik al vroeg begonnen met het investeren in vastgoed. Ik heb mijn bezittingen altijd gedeeld met de griffie die eventuele tegengestelde belangen en het uitbrengen van mijn stem in de raad in dat verband nauwlettend in de gaten houdt.

Het is een aantal panden gesplitst in zelfstandige eenheden naast mijn eigen woning. In 2021 heb ik een aantal van deze woningen in slechte staat gekocht om op te knappen en te verbeteren. Na het toekennen van een bouwvergunning door de gemeente ga ik over tot verbouwing, zodat er weer goede woningen beschikbaar komen. Van begin af aan heb ik deze panden bij een externe beheerder ondergebracht die de contacten met de huurders regelt, waarbij ik ervan ben uitgegaan dat ik hiermee het goed verhuurderschap geborgd heb.

Nu blijkt dat deze constructie onvoldoende werkt zoals ik had gehoopt en ben ik daardoor onvoldoende op de hoogte geweest van wat er precies gebeurd is. Daarom heb ik besloten om zelf meer grip te krijgen en het goed verhuurderschap zelf te toetsen. Om dit mogelijk te maken zal ik mijn raadslidmaatschap van de gemeenteraad van Rotterdam opgeven, zodat ik meer tijd kan vrijmaken voor het verbeteren van deze woningen.”

Reactie PvdA-fractievoorzitter Richard Moti:

“De berichtgeving over het vastgoed van Narsingh leidt tot veel ophef en gevoelens. Dat begrijpen wij. Als fractie hebben we – samen met Narsingh Balwantsingh – altijd gestreden tegen de excessen op de woningmarkt. We hebben dan ook geen enkele twijfel aan zijn integriteit. We kennen hem als een volksvertegenwoordiger met een goed moreel kompas en een groot sociaal hart. Zijn aftreden als raadslid kunnen we alleen maar respecteren, zodat hij meer tijd heeft om zijn verantwoordelijkheid als goed verhuurder goed te kunnen invullen. We bedanken Narsingh voor zijn inzet als volksvertegenwoordiger namens de PvdA Rotterdam.”