Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Wonen

16 april 2019

Afgelopen donderdag werd in de raad een gedeelte van het NPRZ programma besproken: NPRZ wonen. Er ligt een grote opgave voor ons om ervoor te zorgen dat er op Zuid een wijk wordt waar iedereen zich thuis voelen kan. Voor de liefhebber vind je hieronder dan ook de inbreng van onze fractievoorzitter Co Engberts om dit voor elkaar te krijgen. Dat blijkt nog lastig, maar gelukkig zijn er wel 2 van de 3 moties aangenomen. Zo kunnen zorgen we er langzaam voor dat iedereen in Rotterdam Zuid fijn kan wonen!

We hebben deze week eens wat rondgebeld naar particuliere aanbieders van huurwoningen op zuid. Zo’n mystery guest aanpak, u kent het wel. We vroegen wat er aan eenmalige kosten bovenop de huurprijs zou komen. Dat leverde onthutsende resultaten op.

Tarwewijk: eengezinswoning, voor vijf studenten, dat is al illegaal, met een (verboden) fee van 350 euro per inschrijving. Kassa! Of deze: 50 euro inschrijfgeld om überhaupt een kijkje te mogen nemen. Natuurlijk waren er ook goeie, nette verhuurders. Maar helaas: maar liefst 50% was niet oké. Keer op keer stuitten we op verboden praktijken waarmee nietsvermoedende mensen uitgemolken worden.

Zoals deze Portugese familie die we vorige week ontmoetten: 2 ouders 4 kinderen in een twee kamer appartement, man werkt als elektromonteur. Zij betalen maar liefst 650 euro per maand plus 150 euro servicekosten. Dat terwijl de maximale huur volgens het puntenstelsel  slechts 446 euro mag zijn. Reken maar uit; elke maand betalen ze 350 euro teveel.

Kortom: het NPRZ programma is er niet voor niks!

We zijn goed op stoom; aan het einde van deze planperiode zijn we halverwege. We zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder in de commissie om een mid-term review voor te bereiden.

Zorgen over betaalbaarheid en beschikbaarheid

We hebben tegelijkertijd best nog veel vragen en vooral ook zorgen; zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende woningen

Corporaties zitten op zwart zaad

Allereerst: onze zorgen over de investeringsruimte bij corporaties; in het stuk gaat het op pg. 17 over het conflict met corporaties over de inzet van ‘beschikbare’ investeringsruimte door corporatie voor de grondige aanpak particuliere sector. Maar is die investeringsruimte er überhaupt wel bij onze corporaties? Wat is op dit moment de investeringsruimte van corporaties actief in het NPRZ gebied? Voor zover wij dat uit de beschikbare cijfers halen, is die er alleen bij Woonstad en voor de rest is die ruimte: 0. Kan de wethouder daar inzicht in geven en als het klopt wat wij zeggen, wat denkt hij hieraan te doen? De verhuurdersheffing moet volgens de PvdA natuurlijk zo snel mogelijk afgeschaft, maar dan nog zijn we er bij lange na niet om de Rotterdamse corporaties weer de armslag te geven die nodig is.

Aanpak particulier gaat te langzaam

Zorgen hebben we ook bij de voortgang en de resultaten bij wat heet de ‘grondige aanpak particulier’. Het staatje op pg. 4 maakt in ieder geval een ding duidelijk: of het nou economisch meezit of laagtij is: op deze manier gaan we nooit halen wat aan de einde van de rit nodig is. We verwachten dat we richting de mid-term review hier grondig over na gaan denken en heroverwegen in de aanpak en verdeling over de verschillende categorieën.

Misstanden beter aanpakken

We maken ons zorgen over de particuliere voorraad sociaal en middenhuur. We tellen die mee in de cijfers, maar hebben we er niet of nauwelijks  grip op. Pakken we misstanden aan? We weten van pilots in Carnisse, maar we weten ook dat er heel veel mis is.

Niet alleen in Carnisse

Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk een tand bij. Pakkans en boetes moeten omhoog. Meer aanschrijvingen op achterstallig onderhoud. Verhuurders die in de fout zitten op een zwarte lijst. Handhaving klinkt sommigen misschien rechts in de oren, ons klinkt het hier als muziek in de oren en het College mag van ons vol op het orgel. We weten als gemeente al ongelofelijk veel, denk aan WOZ-waarde. Heel veel is gewoon openbare informatie. Met andere woorden: het ligt voor het grijpen om dit aan te pakken.

Empower de huurder

Niet alleen moet de gemeente verhuurders aanpakken. De huurders weten vaak onvoldoende wat hun rechten zijn en hoe die te halen. We willen dat de wethouder bekijkt wat voor mogelijkheden, bewezen aanpakken, er zijn en dat hij komt met concrete voorstellen om dit te verbeteren; daarvoor deze eerste motie samen met Groen Links.

Voorkom voortschrijdende verkamering

Een specifiek probleem in de focuswijken is de enorme toename aan verkamering: eengezinswoningen die aangeboden worden als losse kamers. Soms tot het toegestane max van 3, soms daar overheen. Het is niet per se een bijdrage aan de kwaliteitsimpuls die we zoeken of een bijdrage aan de wijken in balans. Vooral starters en jonge stellen zijn de dupe, naast natuurlijk de kamerhuurders die regelmatig flink te veel betalen.

We willen dat het College kijkt hoe we die verkamering van eengezinswoningen in focuswijken terug kunnen dringen, daarvoor deze tweede motie samen met CDA en Groen Links.

Wat ons betreft kijkt de wethouder daarbij ook of en hoe de aanpak in Carnisse t.a.v. illegale verkamering uit te breiden naar de andere focuswijken in het NPRZ-gebied; en daar bovenop de vraag te onderzoeken of de verhokkingsnorm Carnisse aanleiding geeft om ook in de andere focuswijken de verhokkingsnorm te verhogen.

Inventief om urgenties aan te pakken

Tot slot: we zitten met een enorme groep mensen met een urgentieverklaring. We zien ook op zuid veel panden van de gemeente met een woonfunctie leegstaan waar de komende paar jaar nog niets gebeurt. We Kunnen ook een lijstje met voorbeelden in de Tarwewijk aan de wethouder laten zien. Die woningen zouden we perfect in kunnen zetten en daarvoor deze derde motie.

Co Engberts