Niet jokken in Rotterdam

5 januari 2018

Vandaag kwam Leefbaar Rotterdam-campagneleider Maarten Struivenberg met kritiek op de website www.nietjokkenin010.nl. Hij vindt dat de PvdA oneerlijk is over het aantal bijstandsgerechtigden en de gemeentelijke lasten voor Rotterdammers.

Volgens Leefbaar Rotterdam heeft het college 12.000 mensen uit de bijstand gehaald. Dit is ‘Rekenkamerproof’. Laten we het rapport van de rekenkamer er maar even bij pakken dan:

‘In het definitieboekje heeft het college de uitstroom naar werk geoperationaliseerd als het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden uitstroom naar werk. Of de registratie op een goede wijze heeft plaats gevonden staat daar los van en is niet door de rekenkamer onderzocht. De rekenkamer wijst er in dit kader verder op dat, omdat het aantal beëindigde uitkeringen wordt gemeten, één persoon (die vanwege korte arbeidscontracten uitstroomt, instroomt en weer uitstroomt) meerdere keren kan meetellen.’

Dit betekent dat mensen die tijdelijk werk vinden, maar vervolgens terugvallen in een uitkering, dubbel geteld worden. Daarnaast weigert het college überhaupt om te onderzoeken hoeveel mensen er nadat ze werk vinden weer terugvallen in de bijstand. Omdat het aantal bijstandsgerechtigden sinds het aantreden van dit college nauwelijks gedaald is, (van 38.000 naar 37.660) is de bewering dat er 12.000 mensen uit de bijstand gehaald zijn ronduit misleidend.

Wat betreft de ‘lastenverlaging’ in 2018, zegt de reactie van Ronald Buijt in de video op nietjokken.nl genoeg. De lastenverlaging is voor de meeste Rotterdammers 0 euro, geeft het college zelf ook toe. De totale lastenverlichting gaat om 14 eurocent over een jaar.

Waar ben je naar op zoek?