Ouderen voor dezelfde prijs naar een kleinere huurwoning in eigen wijk

9 maart 2022

De PvdA wil dat ouderen met behoud van dezelfde huurprijs in een kleinere woning in hun eigen wijk terecht kunnen. De Tweede Kamerfractie en de PvdA Rotterdam slaan de handen ineen om dit mogelijk te maken. Vandaag lanceren ze daarvoor een plan. De sociaaldemocraten pleiten voor het bouwen van meer seniorenwoningen in de wijk, hulp bij verhuizen en het koppelen van jongeren aan de grotere woningen die vrijkomen.

Richard Moti, lijsttrekker PvdA Rotterdam: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ouderen vaak meer gaan betalen als ze kleiner willen wonen. Dat weerhoudt hen ervan om de stap te zetten. Zo houden ze tegen hun eigen zin grote woningen bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor gezinnen. Daarnaast zien ouderen vaak op tegen het regelwerk dat erbij komt kijken en komt het te vaak voor dat er geen geschikte woning in de eigen wijk beschikbaar is. Daar wil de PvdA verandering in brengen.”

Veel ouderen wíllen wel verhuizen naar een kleinere, levensloopbestendige woning. Want een groot huis is vaak onpraktisch en bedoeld voor jonge gezinnen en starters. Ouderen willen hen graag de ruimte geven, zodat ook jonge gezinnen een toekomst op kunnen bouwen in Rotterdam. Die solidariteit moet beloond worden. Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt dat er nog veel in de weg staat om deze doorstroming mogelijk te maken. Daarom heeft hij vragen gesteld aan minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wonen. Nijboer: “Het is doodzonde dat ouderen die graag willen verhuizen naar een kleiner en passender appartement dat vaak nog niet doen. Zo laten we kansen voor jonge gezinnen lopen. De minister moet ingrijpen om ervoor
te zorgen dat iedereen die dat wil zijn of haar woning kan verlaten zonder op extra kosten te worden gejaagd. Alleen zo komen woningen vrij voor nieuwe generaties. Richard Moti: “Met onze voorstellen zorgen we voor een win-win situatie voor zowel onze oudere bewoners als voor jonge starters en gezinnen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een fijne en betaalbare woning kan krijgen”.

Het plan:
● Gelijke huur. De PvdA wil afspraken maken met Rotterdamse corporaties en particuliere verhuurders. De huurder van de nieuwe woning wordt in de plannen
gecompenseerd door die van de oude woning. Onderaan de streep verandert er tenslotte niets ten opzichte van de situatie dat iemand niet verhuist. Het doel is dat
grotere woningen vrijkomen voor gezinnen.
● Bouwen naar behoefte. Mensen willen vaak in hun buurt blijven wonen. De PvdA wil meer seniorenwoningen in buurten met weinig voor senioren geschikte woningen
en dichtbij voorzieningen.
● Praktische hulp bij verhuizen voor ouderen (opruimen, inpakken, transport, uitpakken, regelen adreswijzigingen).
● Helpen met zoeken nieuwe woning. Niet elke oudere is even vaardig waar het gaat om het zoeken of aanmelden voor een nieuwe woning. Vaak moet alles via internet en niet iedereen is daar vaardig in. Soms helpen familieleden, maar dat is niet altijd zo. Daarom pleit de PvdA voor ondersteuning bij dit proces.
● Jongeren koppelen aan een grotere woning. Wanneer een starterswoning of eengezinswoning vrijkomt worden jongeren die groter willen wonen actief benaderd.