8 juni 2015

Payrollers gemeente Rotterdam

Gisteren meldde de NOS op haar website dat waar de Rijksoverheid helemaal stopt met het gebruik van goedkopere payrollers, gemeenten er juist volop gebruik van maken. Volgens recente cijfers van De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten werken er in 85 procent van alle gemeenten in Nederland payrollers. Minister Asscher spreekt van een ongewenste ontwikkeling. PvdA-raadsleden Carlos Gonçalves (Werk) en Marco Heijmen (Bestuur) zijn benieuwd naar de Rotterdamse situatie en de visie van het stadsbestuur hierop. Daarom stellen zij vandaag vragen aan het stadsbestuur.

“Bij payrolling zijn mensen niet in dienst bij de organisatie waarvoor ze werken. Ze staan op de loonlijst van een payroll-bedrijf en hebben daardoor niet dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die wel in vaste dienst zijn. In eenderde van de gemeenten is payrolling zelfs de meest gebruikte vorm van flexibele arbeid en dat aandeel groeit. Volgens Asscher moeten gemeenten, net als het Rijk, het goede voorbeeld geven en het payrollsysteem niet gebruiken als goedkoop alternatief voor werk dat gewoon structureel werk is,” zegt Gonçalves. “Wij willen graag weten hoeveel payrollers er op dit moment voor de gemeente Rotterdam werken en of dit aantal gegroeid is ten opzichte van de afgelopen jaren.”

“Ook zijn wij benieuwd naar of dit stadsbestuur het met Asscher eens is dat gemeenten, net als het Rijk, het goede voorbeeld zouden moeten geven en het payrollsysteem niet moeten gebruiken als goedkoop alternatief voor werk dat feitelijk structureel werk is,” zegt Heijmen. “En wij vragen ons af hoe de mening van het stadsbestuur met betrekking tot payrolling zich verhoudt tot hun visie op de onlangs aangekondigde bezuinigingen op het Rotterdamse ambtenarenapparaat.”