2 april 2015

PvdA: Afspraken over werkdruk in het Rotterdamse onderwijs

Vandaag spreekt de Rotterdamse gemeenteraad over het Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs) zal onder meer een voorstel indienen om ervoor te zorgen dat er op schoolniveau afspraken over werkdruk worden gemaakt.

Afspraken over werkdruk

“Werkdruk in het onderwijs hangt samen met onder andere onderwijsuren, voorbereidingsuren, de grootte van klassen, vervanging bij ziekteverzuim en ondersteuning,” zegt Engberts. “Ik vind het belangrijk dat er over deze zaken afspraken worden gemaakt op schoolniveau tussen schoolbesturen, werknemers en de medezeggenschapsraad. Bij het opstellen van een Rotterdamse Onderwijs CAO moet er in ieder geval op worden ingezet dat op schoolniveau afspraken over werkdruk worden gemaakt.” Dit voorstel wordt mede-ingediend door SP-raadslid Sun van Dijk.

Aandacht voor herdenking slavernij in het onderwijs

Ook zal Engberts samen met PvdA-collega Peggy Wijntuin en met de SP, het CDA en NIDA als mede-indieners een voorstel indienen om met betrokken partijen uit de stad en daarbuiten te kijken hoe rondom de herdenking/viering van de afschaffing van de slavernij dit gedeelde verleden en de actualiteit een relevante plek in het onderwijs kan krijgen. Engberts: “Het slavernijverleden is onlosmakelijk met onze stad verbonden en behoort zelfs tot de persoonlijke familiegeschiedenis van veel Rotterdammers. Toch is de onbekendheid met dat gedeelde verleden bij velen nog groot. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om dit een plek te geven op school.”

Vandaag wordt duidelijk of deze twee voorstellen, evenals de andere PvdA-voorstellen op het gebied van onderwijs, op de steun van een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad kunnen rekenen. Volg de gemeenteraadsvergadering hier live.