9 juli 2015

PvdA: Buitengewoon blij met komst Respijthuis

Vandaag werd bekend dat het eerste Rotterdamse Respijthuis nog deze zomer zijn deuren opent. PvdA-raadslid Fatima Talbi heeft zich sinds 2013 keihard ingezet voor de komst van een Respijthuis: “Ik ben ontzettend blij met dit nieuws! Het is fantastisch om te ervaren dat een papieren motie nu werkelijkheid wordt.”

In een Respijthuis logeren kinderen, volwassenen en ouderen, die doorgaans door een mantelzorger – meestal hun ouder, partner of kind – worden verzorgd. Tijdens de logeerperiode in het Respijthuis kunnen de mantelzorgers de zorg voor hun ouder, partner of kind voor een korte periode overlaten aan anderen, zodat de mantelzorger even tijd krijgt voor zichzelf.

“In 2013 heb ik namens de PvdA-fractie de motie voor een Rotterdams Respijthuis ingediend. Daarna heb ik een bijeenkomst georganiseerd waarin verschillende aanbieders werden opgeroepen om het initiatief te nemen tot een dergelijke voorziening. De instellingen waren enthousiast en zijn voortvarend aan de slag gegaan. Heb begrepen dat het Rotterdams Respijthuis zelfs deze zomer al haar deuren opent, dat is prachtig nieuws!” zegt Talbi.

“Er zijn nog wel wat onduidelijkheden. Bijvoorbeeld over de eigen bijdrage die mensen moeten betalen. Ik vraag me af wat er gebeurt met mensen die dit misschien niet kunnen,” zegt Talbi. “Ook wil ik nog weten hoe het precies zit met de lijfelijke zorg. Het Respijthuis wordt door vrijwilligers bemand en dat was ook onze intentie. Mensen met affiniteit met zorg en eventueel bijvoorbeeld studenten zouden daar de zieke mensen kunnen bijstaan. Maar wij hebben toen wel duidelijk aangegeven dat het voor ons van belang is dat de echte lijfelijke zorg zoals het toedienen van medicijnen en verpleegtechnische handelingen door professionals wordt gedaan. Ik hoop hier snel duidelijkheid over te krijgen.”

Lees hier en hier meer over de inzet van Fatima voor een Rotterdams Respijthuis.
Hier vindt u de motie en hier het amendement dat zij in 2013 indiende (beide werden aangenomen).