20 oktober 2013

PvdA-deelraadsleden op werkbezoek in Ommoord

Vast onderdeel van de contacten van de zes leden van de PvdA-fractie in de deelraad van Prins Alexander is een werkbezoek aan een wijk in Prins Alexander. Tijdens een dergelijk bezoek worden instellingen, winkeliers en organisaties bezocht, maar ook buurten waarover bewoners iets kwijt willen.

Begin oktober 2013 bezocht de fractie per fiets de wijk Ommoord. Allereerst werd de volledig gerenoveerde herberg De Groene Kikker op kinderboerderij De Blijde Weide bezocht. Duidelijk werd dat bezoekers van deze fraaie kinderboerderij in de nieuwe herberg goed en niet duur aan hun culinaire trekken kunnen komen.

Op verzoek van enkele buurtbewoners bekeek de PvdA-fractie vervolgens de verkeersituatie en de parkeergelegenheid bij het Dwerggras. Veel van de problemen rond de verkeersafwikkeling lijken daar voort te komen uit onaangepast menselijk rijgedrag. Daarna werd de wijkontsluiting richting Zevenkamp in ogenschouw genomen. Tijdens de spits is er veel langzaam rijdend verkeer op de President Rooseelt weg. Eén van de mogelijke oorzaken kan zijn, dat ooit de (te billijken) keuze is gemaakt om de ‘ruit’ rond Ommoord ‘eenbaans’ te maken.

De PvdA-fractieleden besloten hun werkbezoek met een rondgang over het wijkwinkelcentrum Hesseplaats en een bezoek aan ‘De Verandering’.