25 juni 2014

PvdA: Duidelijkheid over certificaat ‘Veilige School Rotterdam’

Sinds 2012 kent Rotterdam het certificaat ‘Veilige School Rotterdam’. Dit is een certificaat waarmee scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm: de betrokken scholen en de gemeente Rotterdam hebben besloten om eisen op te nemen die verder gaan dan de huidige landelijke norm. Scholen nemen uit eigen beweging deel aan de certificering.

Afgelopen week werd de mishandeling van een leerlinge van het Thorbecke College op film vastgelegd en op internet verspreid. In september 2012 kreeg het Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Rotterdam uit handen van wethouder Hugo de Jonge als eerste school het predicaat ‘Veilige School Rotterdam’. PvdA-raadsleden Co Engberts en Aruna Radjkoemar stellen vandaag vragen over het certificaat aan het stadsbestuur.

“Het stadsbestuur zegt dat het certificaat aantoont dat een school een integrale aanpak heeft om alle leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het gaat dan om veiligheid in brede zin,” zegt Engberts. “De PvdA-fractie wil van het stadsbestuur weten waaraan een school dient te voldoen om het certificaat ‘Veilige School Rotterdam’ te verdienen en of dit de afgelopen twee jaar onder invloed van nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van sociale media, op enige manier is aangepast aan de actualiteit. Ook vragen wij ons af hoe Rotterdamse scholen worden ondersteund nadat ze een dergelijk certificaat hebben ontvangen.”

“Ook willen wij van het stadsbestuur weten of men vindt dat Rotterdamse scholen voldoende zijn toegerust om ontwikkelingen op sociale media goed bij te houden en ook in te spelen op eventuele (on-)veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken,” zegt Engberts. “Wij pleiten er tot slot voor dat het proces om een certificaat ‘Veilige School Rotterdam’ te ontvangen opnieuw tegen het licht gehouden gaat worden.”