19 januari 2016

PvdA: Eerder beginnen met schoolzwemmen

Morgen vergadert de gemeenteraad in de commissie Zorg Onderwijs Cultuur en Sport (ZOCS) over het schoolzwemmen in Rotterdam. Het doel is om te zorgen dat meer leerlingen na het schoolzwemmen een diploma hebben. Uit onderzoek blijkt dat de beste leeftijd om met zwemlessen te beginnen tussen de 4 en 5 jaar ligt. De PvdA wil daarom om leerlingen eerder zwemlessen aan bieden. Momenteel hebben de kinderen zwemles in groep 5 en 6.

Engberts (Onderwijs): “Een aantal dingen spelen mee in ons idee om eerder te beginnen met schoolzwemmen, maar het belangrijkste is toch wel dat de ideale startleeftijd tussen de 4 en 5 jaar ligt. Vandaar dat wij denken dat je schoolzwemmen beter al aan kan bieden in groep 3 en 4. Dit verkleint dan ook het risico van ongelukken omdat de kinderen eerder kunnen zwemmen. Wij vinden dat er nog teveel kinderen verdrinken omdat ze niet kunen zwemmen. Door op jongere leeftijd te starten is er daarnaast een groter percentage van kinderen dat al op eerder een diploma heeft.”

“Voor scholen zal er wel wat veranderen. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld op jongere leeftijd soms minder goed zelf omkleden. Maar wij hebben met een behoorlijk aantal schoolbesturen gesproken die positief reageerden op ons voorstel. Wij zullen daarom morgen in de raadscommissie aan de wethouder voorstellen hier werk van te maken” besluit Engberts.