27 november 2013

PvdA: Garandeer goede zorg voor minima en voorkom schulden

Rotterdam biedt Rotterdammers met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan met een breed aanvullend pakket. In 2011 maakte de gemeente afspraken met de toenmalige zorgaanbieder (Achmea) om te voorkomen dat ruim 2500 minima met een betalingsachterstand de toegang tot dit zorgpakket zouden verliezen. PvdA-raadslid Leo Bruijn (Schuldhulpverlening): “Een goede afspraak. De PvdA vindt dat iedere Rotterdammer zijn rekeningen op tijd moet betalen. Maar Rotterdammers hebben recht op goede zorg. Een laag inkomen of hoge schulden mogen er niet voor zorgen dat de toegang tot zorg in gevaar komt.”

2500 Rotterdamse minima dreigden in 2011 als gevolg van een betalingsachterstand in de zgn. bronheffing terecht te komen. Gevolgen: een hoge boete, verlies van de aanvullende zorgverzekering en bovendien geen structurele oplossing voor de schulden. Met de afspraak tussen de gemeente en de zorgverzekeraar zijn deze gevolgen voorkomen. De zorgverzekeraar boekt een deel van de schulden af, de gemeente neemt een deel van de schulden over en verhaalt deze restschuld op de betrokkenen. Leo Bruijn: “Met deze afspraak is voorkomen dat 2500 Rotterdamse minima financieel door de bodem zijn gezakt. De afspraak kostte de gemeente zo’n 1 miljoen euro, maar de helft van dit bedrag is inmiddels door de betrokkenen terugbetaald. En de wethouder verwacht dat ook het overige bedrag terugkomt.”

Met de huidige zorgaanbieder (IZA Cura) is de afspraak gemaakt dat de gemeente, als de cliënt geen bezwaar maakt, de zorgpremie op de uitkering inhoudt en rechtstreeks overmaakt aan de zorgverzekeraar. Leo Bruijn: “Een goede maatregel. De PvdA vindt het voorkomen van schulden belangrijk, want voorkomen werkt beter dan genezen. Met deze maatregel helpt de gemeente mee om de kans op nieuwe betalingsachterstanden te verkleinen.”