9 juli 2015

PvdA: Kiezen voor alle Rotterdammers

Ongeveer een maand geleden presenteerde het stadsbestuur van LR/D66/CDA de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019, de zogenoemde ‘kaderbrief’. Vandaag bespreekt de Rotterdamse gemeenteraad dit kader. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn: “Het stadsbestuur zegt op volle kracht vooruit te willen gaan. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want een heldere koers ontbreekt. Het stadsbestuur roept bij mij beelden op van een dolend spookschip in de mist, zonder stuurman en zonder duidelijkheid over de gewenste bestemming.”

Rotterdam wil aan het werk
“Vorig jaar gaf het College nog aan, net als de afgelopen raadsperioden, in te gaan zetten op een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden. Een mooi doel, dat om onduidelijke redenen niet terugkomt in deze nieuwe kaderbrief. Sterker nog, er wordt zelfs uitgegaan van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Onduidelijk blijft ook hoe de werkgelegenheid in Rotterdam wordt vergroot, de stedelijke economie wordt gestimuleerd, hoe mensen uit de bijstand precies aan het werk gaan komen of hoe afgestudeerden behouden gaan blijven voor de stad,” zegt Bruijn.

Bestaanszekerheid voor alle Rotterdammers
De PvdA-fractie dient vandaag verschillende voorstellen in. “Rotterdammers met weinig geld hebben het al moeilijk, maar dit College doet er nog een schepje bovenop,” zegt Bruijn. “De kwijtschelding afvalstoffenheffing wordt gehalveerd, de langdurigheidstoeslag is stopgezet en de collectieve zorgtoeslag laat men vanaf 2018 vervallen. Allemaal maatregelen waardoor het Rotterdammers die het al moeilijk hebben, nog lastiger wordt gemaakt. Dit College mist mededogen voor Rotterdammers met een kleine beurs en compassie met de kwetsbaarsten. Wij laten je stikken zodra je het moeilijk hebt, dat is waar de boodschap van dit College op neerkomt. Vandaar ons voorstel aan het College om te kiezen voor bestaanszekerheid voor alle Rotterdammers.”

Investeer in alle wijken
“Dit College investeert selectief: alleen in het centrum en in bakfietswijken. De PvdA maakt andere keuzes. Wij kiezen voor de gehele stad. Voor álle Rotterdammers. Er wordt nu wel geld uitgetrokken voor een stadspark, maar tegelijkertijd bezuinigt dit College op speelplaatsen van kinderen en heeft het besloten om oude speeltoestellen niet meer te vervangen. Dit betekent dat hele speelplaatsen gaan verdwijnen!” zegt Bruijn. “Wij hebben dan ook een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat alle Rotterdammertjes gewoon kunnen blijven spelen en dat oude speeltoestellen gewoon zullen worden vervangen wanneer de technische levensduur is overschreden is.”

Over de ingediende voorstellen wordt vanavond door de gemeenteraad gestemd.

De volledige spreektekst van PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn vindt u in de bijlage.