15 mei 2014

PvdA: Niet bezuinigen op de kwetsbaarste Rotterdammers

Vandaag sprak de Rotterdamse gemeenteraad over het door Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA gesloten coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn: “D66 heeft het concept ‘Robin Hood’ duidelijk verkeerd begrepen: zij stelen van de armen en geven het geld aan de rijken.”

Geen koers
“De PvdA is teleurgesteld. In het coalitieakkoord missen wij de koers van het nieuwe stadsbestuur. Onduidelijk is waar men nou eigenlijk heen wil met onze prachtige stad? Net als de Titanic, meer dan 100 jaar geleden, koerst dit nieuwe college met volle kracht af op deze ijsberg van problemen: er wordt ijskoud bezuinigd op het armoedebeleid en op de opvang van daklozen. De kwetsbaarste Rotterdammers krijgen het de komende jaren het zwaarst te verduren. Wat betreft werkgelegenheid: wie goed leest, ziet dat er over het creëren van werk voor Rotterdammers überhaupt niet wordt gerept in het akkoord, ” sprak Bruijn de raad en het nieuwe stadsbestuur toe.

Leefbaar Rotterdam, D66
“Waar Leefbaar Rotterdam op het gebied van veiligheid vooral doorgaat op de lijn die al is ingezet – ik lees zinnen als ‘zetten we door’, ‘intensiveren van’ en ‘onderzoeken de mogelijkheid voor’ – feliciteer ik D66 met het feit dat zij eindelijk duidelijk hebben kunnen maken waar deze partij nu voor staat. Iets wat voorheen toch voor velen vaag bleef. Eindelijk profiel! D66 blijkt een partij te zijn die enthousiast kort op het armoedebeleid. Geld wat hierdoor vrij komt wordt besteed aan ‘leuke dingen’. D66 heeft het concept ‘Robin Hood’ duidelijk verkeerd begrepen: zij stelen van de armen en geven het geld aan de rijken,” zei Bruijn.

Kil, koud en rechts
“Dit college bezuinigt 10 miljoen euro op maatschappelijke opvang en nog eens 25 miljoen op het armoedebeleid,” zei Bruijn. “Een kil, koud en rechts akkoord. Men maakt zich blijkbaar drukker om het drinken van een roseetje in het park dan om Rotterdammers die het moeilijk hebben, Rotterdammers die de laatste 2 weken van de maand geen boodschappen kunnen doen.”

De PvdA-fractie diende tijdens de raad 2 moties in. Het nieuwe college werd door de PvdA, SP, GroenLinks, NIDA en de Partij voor de Dieren opgeroepen om het kindpakket voor kinderen in armoede te behouden, zodat elk kind in Rotterdam – ongeacht het inkomen van de ouders – de kans blijft krijgen om te sporten, een muziekinstrument te bespelen en zijn verjaardagsfeestje te vieren. Deze motie werd verworpen. Ook riep de PvdA, samen met de SP, GroenLinks, NIDA, de Partij voor de Dieren en CU-SGP, het nieuwe college op om ervoor te blijven zorgen dat ondanks de door het nieuwe college inbegrote bezuiniging op de Maatschappelijke Ondersteuning het aantal mensen in de stad dat zonder dak, opvang of zorg aangewezen is op een zwervend bestaan toeneemt: Niemand slaapt op straat. Deze motie werd aangenomen.

Voor meer nieuws over deze gemeenteraadsvergadering en de benoeming van de wethouders van de LR/D66/CDA coalitie (‘Partner van Marco Pastors afgewezen als wethouder’, Rijnmond nieuws): klik hier.

(Foto: Erwin Heyl)