16 december 2016

PvdA Rotterdam dwingt raadsonderzoek naar Waterfront-dossier af

Dat er veel fout is gegaan in de gang van zake rond het Waterfront-pand aan de Boompjeskade mag duidelijk zijn. Jarenlang hebben twee malafide ondernemers ongestoord facturen kunnen sturen voor onverrichte werkzaamheden en hiermee de gemeente voor meer dan 8 miljoen euro opgelicht.

Uit het debat in de gemeenteraad op donderdag 15 december bleek nog maar eens dat er nog veel onduidelijk is over hoe het mogelijk is dat de gemeente al die betalingen bleef verrichten, zonder enige controle op de rechtmatigheid hiervan. Wat ons echter nog meer zorgen baart is dat Wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) ook nu nog geen enkele grip op de zaak lijkt te hebben. Zo bleek tijdens het debat dat er, sinds de fraude in april aan het licht kwam, nog minstens 40 feesten zijn georganiseerd in het pand aan de Boompjeskade, maar niemand lijkt te weten wie er op dit moment huur betaalt voor dit pand en waar deze huuropbrengsten heen gaan. Misschien wel naar de oplichters! Een voor de PvdA Rotterdam onbestaanbare situatie die niet uit te leggen is aan de Rotterdammer.

Raadsonderzoek

De PvdA Rotterdam heeft het college opgedragen een raadsonderzoek te starten, met als doel de onderste steen boven te krijgen. In het onderzoek zijn getuigen verplicht te verschijnen als ze worden opgeroepen en worden ze onder ede gehoord. Op deze manier moet er eindelijk duidelijkheid komen over wat er precies gebeurd is en hoe we kunnen voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Aanvankelijk was Leefbaar Rotterdam terughoudend in het steunen van ons voorstel voor het raadsonderzoek, omdat zij bang waren de uitkomst ervan hun wethouder nog verder in het nauw zou kunnen brengen, maar uiteindelijk waren ook zij overtuigd van het belang van een gedegen onderzoek en werd onze motie unaniem aangenomen.

Fractievoorzitter Leo Bruijn over het onderzoek: “Bij een debacle van deze omvang is het belangrijk dat we precies weten wat er aan de hand is, maar op dit moment lijkt de wethouder de regie volledig kwijt te zijn. Door eigen onderzoek kan de gemeenteraad kijken wat er fout is gegaan en hoe we dat dat in de toekomst kunnen voorkomen.”