‘Een belangrijke uitspraak van de Rechter’

10 januari 2020

De Rotterdamse rechtbank heeft vandaag een heel belangrijke uitspraak gedaan: Vestia mag het huurcontract van 17 huurders niet zomaar verbreken. De 17 bewoners mogen dus vooralsnog blijven.

In de uitspraak valt het de fractie van de PvdA Rotterdam op dat de al dan niet slechte staat van de woningen niet door Vestia is aangevoerd. Dat verbaast ons, omdat juist dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de besluitvorming.

De PvdA Rotterdam heeft altijd gestaan voor een zo nauw mogelijke participatie van bewoners, zowel bij de planning als de uitvoering van een ingrijpende project als dit. Het versterken van de rechten en positie van huurders is een van de speerpunten voor de PvdA Rotterdam. Daar hebben we, ook in dit geval, vaak op gehamerd. De rechter geeft Vestia nu een flinke tik op de vingers: kennelijk is het betrekken van bewoners niet genoeg en niet goed gebeurd. Wij verwachten nu dan ook dat Vestia zo snel mogelijk met de bewoners om de tafel gaat en dit verbetert.

Verder valt ons op dat de rechter de beoogde sociaal-maatschappelijke verbeteringen onvoldoende duidelijk vindt. Ook dat roept enorm veel vragen op omdat ook dat een zwaarwegend argument was tijdens de besluitvorming.

Wij zullen daarom deze uitspraak nu snel beter bestuderen en zoveel mogelijk informatie en advies inwinnen over wat deze uitspraak daadwerkelijk betekent en wat de gevolgen zullen zijn. Wij zullen daarbij altijd erop blijven letten dat iedereen in Rotterdam een betaalbare woning moet kunnen vinden. We moeten in de hele stad voor alle inwoners zorgen voor goede huisvesting. Wij willen bijvoorbeeld ook dat docenten en agenten in onze mooie stad dicht bij hun werk kunnen wonen. Dus er zal ook voor iedereen gebouwd moeten worden.