16 april 2015

PvdA Rotterdam steunt Mooierdam!

Deze week vinden alle leden van de PvdA Rotterdam een kaartje in hun brievenbus over het afschaffen van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor Rotterdamse minima. Mooierdam (een initiatief van de Rotterdamse CU-SGP) verzet zich met steun van de PvdA tegen de kwijtschelding met de campagne ‘Niet van mijn centen!’ die in februari van start is gegaan.

Het tarief voor het merendeel van de Rotterdammers gaat een luttele één euro (!) per maand omlaag terwijl honderden Rotterdammers juist nog verder in de financiële problemen komen. Ook de PvdA-fractie vindt dit onredelijk en onbarmhartig.

Met deze campagne willen wij duidelijk maken dat wij het schrappen van de kwijtschelding niet accepteren. Maar alleen onze onvrede uitten zet weinig zoden aan de dijk. Daarom roepen wij alle Rotterdammers op – voor wie het kunnen missen uiteraard – om massaal die 12 euro korting over te maken naar het Fonds Bijzondere Noden dat zich in Rotterdam inzet voor mensen in zeer schrijnende crisissituaties.

PvdA-raadslid Carlos Goncalves: “Dit is een mooi initiatief van Mooierdam en van Setkin Sies van de CU-SGP. Wij steunen hen van harte en roepen dan ook alle PvdA-leden op dit ook te doen en 12 euro over te maken naar het Fonds Bijzondere Noden.”

Voor deze Mooierdam campagne is een speciale campagnewebsite gelanceerd, namelijk mooierdam.nl waar je direct 12 euro kunt overmaken naar het Fonds Bijzondere Noden.