Tweebosbuurt: De mens moet centraal staan ook in het woonbeleid

24 juni 2021

Afgelopen vrijdag werd bekend dat vijf VN-rapporteurs een brief hebben verzonden aan het kabinet waarin zij hun grote zorgen uitspreken over en kritische vragen stellen bij het Rotterdamse woonbeleid. De stadsvernieuwing in de Tweebosbuurt komt daarbij in het bijzonder aan de orde. Vandaag was het eerste debat hierover in de gemeenteraad

Wij nemen natuurlijk deze brief en de door de VN gestelde kritische vragen serieus. Tenslotte hebben we zelf ook al langer grote zorgen over de ontwikkelingen rondom wonen. De betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de betrokkenheid van bewoners taan onder grote druk. Er liggen nu antwoorden bij de VN en we wachten op hun reactie.

Als die er is, dan praten we erover verder in de gemeenteraad: zijn er zaken ├ęcht niet goed, dan moeten we die veranderen. Uitsluiting en discriminatie, direct of indirect, pakken wij altijd aan. Daar kan iedereen op rekenen. Net zoals we dat bijvoorbeeld al eerder deden bij de leefbaarometer en de potentieel racistische uitwerking daarvan. Vanuit de gemeenteraad hebben we ervoor gezorgd dat de Rijksoverheid de leefbaarometer heeft aangepast.

Als de Tweebosbuurt ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de betrokkenheid van en zeggenschap voor bewoners veel beter moet en kan. Dat gebeurt nu niet goed. Wij hebben daarom in het debat vandaag voorgesteld om eindelijk een sociaal statuut in te stellen waarin we de rechten, betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij renovatie en stadsvernieuwingsprojecten duidelijk vastleggen. De wethouder steunt dit en probeert dit in september geregeld te hebben.

De mensen moeten centraal staan. We hebben ervoor gezorgd dat de mensen uit de Tweebosbuurt zoveel mogelijk terug konden keren in hun eigen buurt. Maar dat is niet het eindpunt. Een verhuizing is niet niks, zeker niet als je moet verhuizen vanwege sloop. We willen daarom ook nu nog weten hoe het met ze gaat, wat ze nog nodig hebben, waar ze tegenaan lopen.. Wij kennen mensen die zelf enorm betrokken zijn en de mogelijkheden hebben om ex-bewoners te benaderen. Op ons verzoek zal de wethouder een plan hiervoor maken. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens in deze stad, we laten elkaar niet los.