31 maart 2014

PvdA: Topinkomens aan banden in Rotterdam, Den Haag en Europa

De PvdA is van mening dat topinkomens in de semipublieke sector aan banden moeten worden gelegd. Juist in moeilijke economische tijden waarin de banen van hardwerkende Rotterdammers onder druk staan, zijn onevenredig hoge inkomens aan de top van instellingen onverkoopbaar. Daarom neemt de PvdA maatregelen voor een eerlijke inkomensverdeling. In Rotterdam, in Den Haag, maar juist ook in Europa.

Paul Tang, lijsttrekker van de PvdA voor de Europese Verkiezingen, vindt dat een Europese topambtenaar nooit meer zou mogen verdienen dan 10 keer het minimum salaris van de laagstverdienende medewerker in de Europese instellingen, bijvoorbeeld de schoonmakers. Lees hier meer over zijn plan om een einde te maken aan exorbitante salarissen.

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, komt met een wetsvoorstel dat leidt tot verlaging van het maximumsalaris voor topbestuurders van 130% naar 100% van het ministersalaris. Met dit wetsvoorstel wordt de  Wet Normering Topinkomens (WNT) verder aangescherpt.

In de Rotterdamse gemeenteraad heeft de PvdA ervoor gezorgd dat instellingen, die van de gemeente een subsidie boven de 50.000 euro ontvangen, voortaan een opgave moeten doen van salarissen en vergoedingen boven de WNT norm. Op het moment dat deze salarissen en vergoedingen de WNT norm overschrijden, kan deze overschrijding in mindering gebracht worden op de subsidie. Lees hier meer over deze maatregel.