6 mei 2015

PvdA: Uitval gezamenlijk tegengaan

Dinsdag 5 mei berichtte het Algemeen Dagblad over de toegenomen uitval op de Hogeschool Rotterdam. De stijging komt vooral voor rekening van jongeren die doorstromen vanuit het MBO. Daarbij is het slagingspercentage onder jongeren met een niet-westerse achtergrond sterk verslechterd, met ook nog een opvallend verschil tussen jongens en meisjes.

PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs): “Wij zijn behoorlijk geschrokken van deze cijfers.Wij vinden het belangrijk dat ieders talenten en mogelijkheden maximaal tot hun recht komen, ongeacht afkomst en/of sekse. Het onderwijs vervult hierin een essentiële rol voor alle Rotterdammers. Dit is geen verantwoordelijkheid van de Hogeschool Rotterdam alleen. De overheid heeft hier in onze ogen een verantwoordelijkheid om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het stadsbestuur.”

“De uitval doet zich vooral voor bij jongeren die doorstromen vanuit het MBO en daarbij is weer een extra hoge uitval te zien bij jongeren met een niet-westerse achtergrond. Dat vraagt naar onze mening om een gezamenlijke aanpak van MBO en HBO en om extra aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond” zegt Engberts.