9 mei 2014

PvdA: Weinig creatief, rechts en kil coalitieakkoord

De PvdA heeft kennis genomen van het door Leefbaar Rotterdam, het CDA en D66 gesloten coalitieakkoord, dat weinig nieuws te bieden heeft maar er wel voor kiest te bezuinigen op de meest kwetsbaren.

Het gesloten coalitieakkoord kent nauwelijks nieuw beleid en het bruist evenmin van nieuwe of relevante ideeën. Het zet voornamelijk staand beleid door en heeft weinig toe te voegen. Wel snijden D66, CDA en Leefbaar fors op het  armoedebeleid, de kwijtschelding afvalstoffenheffing en de maatschappelijke opvang. Hierdoor worden de meest kwetsbare Rotterdammers het hardst gepakt.

Het is een weinig creatief, rechts en kil coalitieakkoord.