23 maart 2015

PvdA: Zorgen om slechte arbeidskansen allochtonen

“De PvdA was niet verrast maar desalniettemin zeer teleurgesteld door het nieuws dat afgelopen zaterdag uitgebreid in de Volkskrant verscheen: vrijwel nergens in Europa blijken de arbeidskansen van allochtonen zo slecht te zijn als in Nederland,” zegt PvdA-raadslid Peggy Wijntuin. Zij stelt hierover samen met collega-raadslid Carlos Gonçalves vandaag vragen aan het stadsbestuur.

“Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk en ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland. Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft werk heeft. Dit verschil is het op één na hoogste van Europa. In een vergelijkbare ranglijst over arbeidsparticipatie van de OESO met iets andere definities, is de kloof tussen buitenlanders en autochtonen in Nederland zelfs het grootst van alle OESO-leden,” zegt Wijntuin. “Wij hebben al in september van vorig jaar een initiatiefvoorstel gepresenteerd dat dit probleem adresseert, het zogenoemde ‘Actieplan tegen Arbeidsmarktdiscriminatie’. Voor ons is het buitengewoon teleurstellend te constateren dat het College tot op heden nog geen reactie heeft gegeven op dit voorstel en ons gevoel voor urgentie dus niet lijkt te delen. Ik wil dat het College ons exact aangeeft wanneer men van plan is om te reageren op ons initiatiefvoorstel.”

“Socioloog Monique Kremer van de WRR zegt dat de hoge werkloosheid onder niet-westerse allochtonen – oftewel: mensen met ten minste één ouder van Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-westerse afkomst – mede komt doordat zij vaker een flexibel contract hebben dan autochtonen. Toen de economie instortte, vlogen zij er als eerste uit. Wij hebben het stadsbestuur gevraagd of dit probleem ook in Rotterdam speelt en wat men eraan gaat doen om de arbeidskansen in Rotterdam onder niet-westerse allochtonen zoveel mogelijk gelijk te krijgen met die van autochtonen,” zegt Gonçalves.

De Volkskrant meldt dat ook discriminatie een rol speelt. Wijntuin: “Wij willen weten of hiervan ook sprake is in Rotterdam en  zo ja, wat het stadsbestuur eraan gaat doen om dit aan te pakken.”